Referanseprosjekter

/Referanseprosjekter
Referanseprosjekter 2017-08-18T14:25:34+00:00

ReStone har vunnet et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet fra Norsk Forskningsråd, for å teste og kvalifisere et nytt materiale for bruk til Plugging og avslutning av oljebrønner. Prosjektet gjøres sammen med SINTEF Petroleum. Prosjektet heter RePlug.

ReStone AS har fått et forprosjekt igjennom Gassnova for å legge til rette for et mer fornuftig kostnadsbilde for CO2-sikker PnA.

ReStone AS har vunnet et Markedsavklaringsprosjekt fra Innovasjon Norge for RePlug

ReStone AS har bidratt til Rogaland Fylkeskommunes plan for Massehåndtering på Jæren. Papirene er offentlige fra Fylkeskommunens postkasse. Notatet heter “Rammevilkårene rundt gjenbruk av overskuddsmasser på Jæren, inkludert Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Time, Hå og Gjesdal”. Kontakt oss om du har problemer med å få tak i dokumentet.

ReStone AS utfører Forenklet Petrografisk Analyse for laboratorier som utfører CE-merking av pukk og grus og tilslagsmaterialer. Ta kontakt for mer informasjon.
Vil du vite mer? Kontakt oss på epost eller +47 98 294 126 / 915 797 81

%d bloggers like this: