Plugging og avslutning av oljebrønner (P&A)

/Plugging og avslutning av oljebrønner (P&A)
Plugging og avslutning av oljebrønner (P&A) 2018-02-14T16:55:48+00:00

ReStone AS har utviklet en patentsøkt sementblanding som kan redusere kostnadene for brønnoperasjoner og P&A. Vår sementblanding baserer seg på Portland sement og er derfor innenfor de gjeldende standardene. Vår fungerende prototype RePlug viser at den er selvhelende og har særlige egenskaper for herding, deformasjon og væring. Den tåler også karbondioksid.

Vi har vunnet to påfølgende Innovasjonsprosjekt fra Forskningsrådet for å teste og kvalifisere vårt produkt sammen med SINTEF AS, Heriot Watt University og University of Maryland. Vår sement vil også gjøre reservoarer på den norske sokkelen klare for karbonlagring i geologiske formasjoner.

DSC03097

Tall fra Oljedirektoratet (OD) viser at per mars 2015 er det 2134 brønner som en gang skal plugges på norsk sokkel. Dette inkluderer ikke de mange produksjons- og injeksjonsbrønnene som kommer som følge av nye utbygginger og som tiltak på økt olje- og gassutvinning eksisterende felt (Kilde petro.no). Dette er brønner oljeselskapene er lovpålagt å plugge etter endt produksjon. Med en gjennomsnittlig pluggetid på 35 dager per brønn, betyr dette at en regning på flere hundre milliarder er på vei til rettighetshaverne – og gjennom skattefradrag – til den norske stat (Kilde petro.no).

Under et P&A–seminar i regi av Sintef i desember 2014 presenterte Martin Straume fra BP, leder for Norsk Olje- og gass P&A Forum et regnestykke som viser at sluttregningen for pluggeoperasjonene kan komme på NOK 876 milliarder, om eksisterende teknikk og teknologi legges til grunn (Kilde petro.no). Regnestykket var basert på at det kan være så mange som 3.000 brønner som trengs å plugges i årene framover, og at 15 rigger settes av til å drive P&A på heltid. Straumes beregninger viser at riggene vil bruke 20 år på å plugge eksisterende brønner, og nye 20 år på de 2880 nye brønnene som vil bli boret gjennom denne 20-årsperioden (et tall basert på aktiviteten de siste tiårene). Da vil 15 rigger bruke 40 år på plugging på heltid. Rundt ti prosent av oljeinntektene til staten må gå til skattefradragene om alle brønnene plugges over 40 år.

Det betyr imidlertid også at et gigantmarked venter på leverandørene. Mange nye arbeidsplasser vil kunne skapes ved etablering av ny teknologi på dette området.

Billigere og bedre P&A løsninger vil være svært viktig på Norsk Sokkel i flere tiår fremover. ReStone AS utvikler produkter der mineralavfall med spesialegenskaper kan brukes til gi en bedre integritet til egenskaper i selve tettematerialet (pluggen). Dette vil igjen gi mer tette reservoarer/lagringsplass for karbondioksid. I tillegg vil en kostnadsreduksjon i materiale føre til billigere løsninger, totalt sett, for P&A-prosessen.

Norge har lang erfaring med å lagre karbondioksid under havbunnen på kontinentalsokkelen, dette kalles CCS.  De viser at det er mulig å lagre mer enn 80 milliarder tonn karbondioksid på sokkelen. Mengden tilsvarer dagens norske karbondioksidutslipp i 1000 år (Kilde npd.no). I gassen fra en rekke felt på norsk sokkel (eks. Snøhvitfeltet) er det et naturlig høyt innhold av karbondioksid. Gassen blir skilt ut og lagret i vannfylte geologiske formasjoner, og en ser at det kan bli nødvendig å gjøre dette på framtidige feltutbygginger også. Nå skal operatører starte CCS på Smeaheia og det vil bli stadig viktigere at et standard pluggemateriale blir billig, lett å bruke og karbondioksidbestandig.

Vil du vite mer? Kontakt oss på epost eller +47 98 294 126 / 915 797 81

%d bloggers like this: