Kort om lange tunneler

/Kort om lange tunneler
Kort om lange tunneler 2018-03-05T16:33:04+00:00

Regelverk fra Statens Vegvesen (SVV) tilsier at såler i tunneler skal være frostfrie, noe som krever høyere kvalitet på pukk og grus. Dette hindrer gjenbruk av masser.

ReStone AS undres over nødvendigheten av frostfrie såler i svært lange tunneler, da det vitterlig er allment kjent at når man kommer noen hundre meter fra tunnelåpningen så har tunneler en lufttemperatur nært den lokale årlige gjennomsnittstemperaturen og ikke utetemperaturen. I lange undersjøiske tunneler får man ikke frost nederst før vi får istid. Da har vi andre problemer.

Vi anbefaler at forvaltningen ber om at SVV vurderer Håndbok R510, kapittel 4.1. opp mot de lange og undersjøiske tunnelene i Norge slik at man kan gjenbruke mest mulig masser samt bruke lokale steinuttak på en bærekraftig måte.

For mer informasjon, kontakt astri@restone.no

%d bloggers like this: