Design bedre steinavfall

Noen typer stein er det vanskelig å bruke til noe nytt. I tillegg vil materialet gjerne inneholde ikke-naturlige forurensinger. Vi hjelper din bedrift å designe avfallet bedre slik at det kan deponeres på en forsvarlig måte i henhold til forurensingsmyndighetenes krav.

Kontakt oss på telefon 98294126 eller 91579781 eller astri@restone.no.