Referanseprosjekter

//Referanseprosjekter

Referanseprosjekter

    ReStone AS har for 2017 blitt tildelt et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet fra Norsk Forskningsråd for å teste og kvalifisere produkter for Plugging og Avslutning av oljebrønner sammen med SINTEF petroleum. Prosjektet heter RePlug. 
    ReStone AS har fått et forprosjekt igjennom Gassnova for å legge til rette for et mer fornuftig kostnadsbilde for CO2-sikker PnA. 
    ReStone AS har vunnet et Markedsavklaringsprosjekt fra Innovasjon Norge for RePlug  
    ReStone AS har bidratt til Rogaland Fylkeskommunes plan for Massehåndtering på Jæren. Papirene er offentlige fra Fylkeskommunens postkasse. Notatet heter “Rammevilkårene rundt gjenbruk av overskuddsmasser på Jæren, inkludert Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Time, Hå og Gjesdal“. Har du problemer med å finne en kopi av vårt notat kan du kontakte oss  
    ReStone AS utfører Forenklet Petrografisk Analyse for laboratorier som utfører CE-merking av pukk og grus og tilslagsmaterialer. Ta kontakt for mer informasjon.
By | 2017-03-19T15:54:20+00:00 May 24th, 2016|Steinforvaltning|0 Comments

About the Author:

CEO and co-founder of Restone AS

Leave a Reply

%d bloggers like this: